El canvi climàtic, conseqüència de tots.

· · · El canvi climàtic, conseqüència de tots.

Les dades ho confirmen, les diferents formes de menjar dels éssers humans influeixen de diverses maneres en el canvi climàtic.

Aquesta afirmació queda corroborada per l’estudi publicat al Journal Of Industrial Ecology per J. F. Bozeman i Col·laboradors de l’Institut de Ciència I Política Ambiental de la Universitat d’Illinois, i del Departament de Psicologia de la Universitat Estatal de Chicago.

 

L’estudi es va realitzar en els Estats Units, reunint ciutadans blancs, negres i llatinoamericans (els grups més significatius), analitzant com eren els seus hàbits de consum i quins eren els aliments que més es menjaven.

Per analitzar l’impacta d’aquest, es van tenir en compte 3 factors diferents:

  • La superfície de terra necessària per conrear els aliments
  • La generació de gasos d’efecte hivernacle
  • L’aigua consumida

Les conclusions a les quals van arribar després d’aquesta anàlisi va ser que, el consum d’aliments dels blancs produeix, per càpita, la quantitat més alta de gasos efecte hivernacle i de despesa d’aigua. Per què? Doncs, perquè el volum més alt d’aliments que consumeixen són els categoritzats “aliments ambientalment intensos” com la carn i la llet, així com les patates i les pomes

En canvi, la població negra, ingereixen aliments que principalment provenen de la terra, com el pollastre o les pomes.

Per altra banda, la població llatinoamericana no va destacar en cap d’aquests tres factors, ja que els seus hàbits alimentaris coincideixen més amb els de la població europea.

Davant aquests resultats, els autors de la investigació proposen ensenyar hàbits i formes d’alimentació més saludables, amb una reducció dels recursos utilitzats.

“No es tracta de prescindir de la carn o de la llet, però si de reduir el consum”

Article extret de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Altres notícies d’interès

2019-04-17T14:10:18+00:00